Hiszpański online i na miejscu

Erasmus+ szansą na doskonalenie języka

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne, wspierające edukację formalną oraz uczenie się nieformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Przez lata doświadczeń poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Z kolei, w niedalekiej przyszłości będzie miał też kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus+ to możliwość rozwoju dla wszystkich

Wnioski w programie mogą składać wyłącznie organizacje, jednak uczestnikiem projektów w ramach Erasmusa+ może być każdy! Zatem chcąc wziąć udział w projekcie, wystarczy znaleźć organizację, która realizuje projekt.
Program Erasmus+ dzieli się na kilka sektorów, dający olbrzymi wachlarz wyboru i dostosowania do naszych działań. Są to: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież, sport oraz Jean Monnet.
Co oznacza, że w zależności od sektora z programu skorzystać mogą: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówkami oświatowymi oraz trenerzy i szkoleniowcy; studenci i pracownicy uczelni; młodzież; sportowcy różnych dziedzin oraz osoby dorosłe związane z różnymi instytucjami.

Erasmus+ to przede wszystkim mobilność, czyli wyjazdy na kursy szkoleniowe oraz wymiana uczniów lub kadry pomiędzy organizacjami i szkołami.

Jeżeli chodzi o uczniów, studentów, stażystów, praktykantów, dorosłych słuchaczy i młodzież, działania w zakresie mobilności objęte wsparciem w ramach tej akcji kluczowej mają na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:
• lepszych wyników w nauce;
• większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery;
• wzmocnienia zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;
• większego usamodzielnienia i poczucia własnej wartości;
• lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe;
• większej świadomości międzykulturowej;
• bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
• lepsze pozytywne interakcje z ludźmi z różnych środowisk;
• większej wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE;
• większej motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym/nieformalnym) kształceniu lub szkoleniu po okresie mobilności za granicą.

Jeżeli chodzi o kadrę, osoby pracujące z młodzieżą i osoby zawodowo związane z kształceniem, szkoleniem i młodzieżą, przewiduje się, że działania w zakresie mobilności będą miały następujące rezultaty:
• zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.);
• szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach;
• większa zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych;
• większe zrozumienie powiązań między, odpowiednio, formalnym i nieformalnym kształceniem, szkoleniem zawodowym i rynkiem pracy;
• lepsza jakość pracy i działań na rzecz studentów, stażystów, praktykantów, uczniów, dorosłych słuchaczy i osób młodych;
• lepsze zrozumienie i wrażliwość w odniesieniu do wszelkich przejawów różnorodności, np. społecznej, etnicznej, językowej, płciowej i kulturowej oraz różnorodnych umiejętności;
• większa zdolność zaspokajania potrzeb osób o mniejszych szansach;
• większe wsparcie na rzecz działań w zakresie mobilności osób uczących się i promowanie tych działań;
• większe możliwości doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery;
• lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe;
• większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

A jak w praktyce wygląda program Erasmus+?

W większości krajów Unii Europejskiej są zrzeszone szkoły oferujące bogactwo kursów z różnych dziedzin. Gama tematów jest tak ogromna, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Z reguły jeden kurs to jeden tydzień szkolenia. Można wyjeżdżać na kilka kursów, często jeden po drugim.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, średnio od godz. 9-14. Co oznacza, że reszta dnia jest do dyspozycji.
Lekcje to teoria i praktyka jednocześnie. Z jednej strony otrzymuje się zaplecze dużej dawki wiedzy i materiałów szkoleniowych a z drugiej całość jest doskonalona za pośrednictwem specjalnie wyselekcjonowanych ćwiczeń praktycznych. Nierzadko odbywających się poza murami szkoły (w plenerach czy muzeach).
Poza nauką, szkoły oferują również wycieczki fakultatywne, które są doskonałą okazją aby lepiej poznać miejscowość, do której się przyjechało.
Po zakończeniu kursu wydawany jest certyfikat, który jest bardzo ważny, między innym do rozliczenia kursu z programem.

Kwestie finansowe

Z programu Erasmus+ otrzymuje się wsparcie finansowe, czyli określoną kwotę. Nie jest ona stała, gdyż co roku ceny się zmieniają i każdy kraj ma inne warunki finansowe.
Za te pieniądze trzeba opłacić kurs/ kursy, bilety samolotowe/ benzynę, zakwaterowanie, wyżywienie. Nie zawsze wsparcie finansowe wystarcza na wszystko, jednak jest dobrym początkiem aby planować wyjazd, który może być przygodą życia lub wspaniałymi wakacjami np. z rodziną. Rano szkoła, popołudniu zwiedzanie lub plaża.

Tematyka kursów

W związku z tym, że kursy kierowane są do różnych grup docelowych, to ich tematyka jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Największym powodzeniem cieszą się kursy językowe, na których można szlifować znajomość języka. Ale nie tylko. Do wyboru są np. techniki relaksacyjne, joga, mindfulness, arteterapia i różne jej aspekty, plenery malarskie i artystyczne, zarządzanie kadrą, zarządzanie zespołem, najnowsze technologie, cyfrowa edukacja, innowacyjne rozwiązania dla edukacji i wiele, wiele innych.

Co po przyjeździe?

W ramach wsparcia i całego programu obowiązkiem uczestników po powrocie jest wdrażanie i upowszechnianie nabytej wiedzy. Może to być poprzez prezentacje i prelekcje dla szerszego grona odbiorców, lekcje w szkołach, stoiska podczas różnych wydarzeń itp.

Udział w programie Erasmus+ jest znakomitą okazją, aby doskonalić swoje umiejętności zawodowe czy zainteresowania. Pomaga w przełamywaniu swoich ograniczeń i słabości. Może być kluczowym czynnikiem w budowaniu pewności siebie i pokonywaniu barier. Dodatkowo to przygoda, która niesie wiele nowego i pozytywnego. Pozwala poznać inny kraj i kulturę, jest to okazja do nawiązania międzynarodowych znajomości i kontaktów. A przede wszystkim, poszerza horyzonty w myśleniu i działaniu.

Link do strony programu:
https://erasmusplus.org.pl/

Autorka:
Alicja Morena – uczestniczka programu Erasmus+ Barcelona 2023/2024

Może Cię również zainteresować

Prezent dla młodego hispanisty – co wybrać?

            Coraz częściej rodzice posyłają dzieci na kursy językowe, w tym hiszpańskiego. Jeśli Twoje dziecko złapie bakcyla, zachłyśnie się Hiszpanią – kulturą, językiem, pójdź krok