Hiszpański online i na miejscu

Previous
Next

POZNAJ NASZYCH LEKTORÓW I CAŁY ZESPÓŁ

Udało nam się zbudować ekipę ludzi z pasją i prawdziwym darem do tego co robią! Nie będziemy skromni, jesteśmy z tego bardzo dumni!

To nie jest przypadek. Celem Lili, założycielki szkoły, było stworzenie miejsca z klimatem, które będzie tętnić energią hiszpańskojęzycznego świata i stanie się miejscem spotkań dla wszystkich pasjonatów, a nie tylko kolejną oświatową placówką. 10 lat od pierwszego dzwonka jesteśmy pewni, że się udało: LaMancha to kawałek El Mundo Hispano w Trójmieście.

Poznaj osoby, które, obok naszych studentów, ten hiszpańskojęzyczny świat tworzą:

Wybierz język opisu:

Lila

Jefa de LaMancha

Zawsze marzyłam o własnej szkole hiszpańskiego. Z wysokim poziomem ale przede wszystkim z hiszpańskojęzyczną atmosferą. O szkole z misją szerzenia bogatej i nieznanej kultury krajów hiszpańskojęzycznych. O miejscu, które stanie się przedstawicielstwem hiszpańskojęzycznego świata w Trójmieście. Miejscu pełnym hiszpańskiego języka, kultury, zwyczajów I energii.

W 2011 roku założyłam Centrum Języka Hiszpańskiego La Mancha. Dwa lata później zostałam pierwszą w Gdyni tłumaczką przysięgłą języka hiszpańskiego. W 2017 roku moje kwalifikacje zostały uznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii i nadano mi tytuł tłumacza języka polskiego w Hiszpanii.

La Mancha to jedyna taka placówka w Trójmieście: z autorskimi metodami, najwyższym standardem, nad którym czuwa nasza Metodyk. 

Moje marzenie spełnia się za każdym razem, gdy wchodzę do szkoły, zapraszam na spotkania promujące kulturę krajów hiszpańskojęzycznych czy organizuję wyjazdy językowe. Przedstawiam Wam mój zespół, razem z którym tworzę szkołę z pasją!

Siempre he soñado con tener mi propia escuela de español. Con un alto nivel pero sobre todo con un ambiente hispanohablante. Sobre una escuela con la misión de difundir la rica y desconocida cultura de los países de habla hispana. Un lugar que se convertirá en una representación del mundo hispanohablante en la Triciudad. Un lugar lleno de lengua, cultura, costumbres y energía españolas.  

En 2011 fundé el Centro de la Lengua Española La Mancha. Dos años después, me convertí en el primer traductor jurado de español en Gdynia. En 2017, el Ministerio de Asuntos Exteriores español reconoció mis cualificaciones y me concedió el título de traductor de polaco en España. 

La Mancha es la única de su tipo en la Triciudad: con métodos originales, el más alto nivel, supervisado por nuestro Metodologa.   

Mi sueño se hace realidad cada vez que entro en la escuela, invito a reuniones de promoción de la cultura de los países hispanohablantes u organizo viajes lingüísticos. Permítame presentarle a mi equipo, con el que creo una escuela con pasión.

Magda

Manager Gdańsk

„Mała Hiszpania w Gdańsku” to marzenie właśnie się spełnia. Zapraszam do mojej La Mancha – szkoły językowej w Gdańsku.

Moja przygoda z hiszpańskim rozpoczęła się w klasie dwujęzycznej w liceum. W trakcie studiów magisterskich z pedagogiki wyjechałam na wymianę do Hiszpanii – Walencji (Castellón de la Plana) z programu Erasmus. I właśnie w trakcie wyjazdu zdałam sobie sprawę, że język hiszpański jest moją pasją. W 2018 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia hiszpańska.

Prywatnie jestem mamą 1,5 rocznego Mikołaja. Lubię spędzać czas aktywnie i rodzinnie. Moją pasją jest sport, taniec – salsa, hiszpańska muzyka, a także podróże.

„La pequeña España en Gdansk” es un sueño hecho realidad. Te invito a mi La Mancha – escuela de idiomas en Gdansk.

Mi aventura con el español empezó en una clase bilingüe en el instituto. Durante mis estudios de licenciatura en pedagogía fui de intercambio a Valencia, España (Castellón de la Plana) en el marco del programa Erasmus. Y fue durante el viaje cuando me di cuenta de que el español era mi pasión. En 2018 me gradué con un máster en filología española.

En privado soy madre de Nicolás de un año y medio. Me gusta pasar el tiempo activamente y con mi familia. Mis pasiones son el deporte, el baile – salsa, la música española y también viajes.

Anaheli

Metodóloga

Mam na imię Anaheli, jestem Meksykanką i mieszkam w Polsce od prawie dwóch lat. Z wykształcenia jestem psychologiem, z tytułem magistra skupionym na systemowej perspektywie psychologii. W Meksyku pracowałam w wydawnictwie zajmującym się wdrażaniem w szkołach metody nauczania opartej na badaniach neuropsychologicznych, kompetencjach i umiejętnościach. To m.in. moja rola w LaManchy. Bardzo lubię pracować z ludźmi, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także uczyć się od innych. Jestem pasjonatem poznawania różnych kultur, a teraz skupiam się na nauczaniu mojego ojczystego języka, uczeniu się innych języków i zrozumieniu, jak te języki definiują kulturę ludzi, którzy się nimi posługują.

Mi nombre es Anaheli, soy mexicana y tengo casi dos años viviendo en Polonia. Soy psicóloga de profesión, con una maestría enfocada en la perspectiva sistémica de la psicología. El último año que estuve en México, trabajé en una editorial que se dedicaba a implementar en escuelas un método de aprendizaje basado en investigaciones neuropsicológicas, competencias y habilidades. Me gusta mucho trabajar con gente, compartir mis conocimientos y experiencias, y aprender de los demás. Me apasiona aprender sobre las diferentes culturas que existen, y ahora estoy enfocada en enseñar mi idioma nativo, aprender otros idiomas y entender la forma en la que estás lenguas van definiendo la cultura de las personas que las hablan.

Sylwia

Jefa de marketing

¡Hola! Jestem Sylwia. Cyfrowa nomadka, marketingowy zwierz.

Jeszcze kilka lat temu moje życie wyglądało normalnie: praca w korpo, zwyczajny dom, 26 dni urlopu. Teraz od ponad 5 lat razem z rodziną jeżdżę po świecie. W podróży spędzam około pół roku w ciągu roku. Z czasem zaczęłam zdalnie zajmować się marketingiem. Pomagam rozwijać projekty i promować marki. Internet nie ma dla mnie tajemnic I pamiętam nawet pierwszego mema z Chackiem Norrisem. Stawiam na działanie i budowanie relacji.

Uwielbiam poznawać nowe miejsca, ich kulturę, smaki i mieszkańców. Jestem autorką książki o podróżach i bloga Rodzina Nomadów. Jestem fanką Gwiezdnych Wojen, Dragon Balla I realizmu magicznego. Umiem grać w baseball i w podróży zawszę tańczę do miejscowej muzyki.

Teraz zajmuję się marketingiem w La Manchy I uczę się tu hiszpańskiego – czuję, że znalazłam miejsce dla siebie, a hiszpański otworzy przede mną hiszpańskojęzyczną część świata.

¡Hola! Soy Sylvia. Una nómada digital, un animal del marketing. 

Hasta hace unos años, mi vida parecía normal: un trabajo en una empresa, una casa normal, 26 días de vacaciones. Ahora, desde hace más de 5 años, viajo por el mundo con mi familia. Paso unos seis meses al año en la carretera. Con el tiempo, empecé a hacer marketing a distancia. Ayudo a desarrollar proyectos y a promover marcas. Internet no tiene secretos para mí e incluso recuerdo el primer meme con Jack Norris. Me centro en la acción y en la creación de relaciones.  

Me encanta explorar nuevos lugares, su cultura, sus sabores y su gente. Soy autor de un libro sobre viajes y del blog Nomad Family. Soy fan de Star Wars, Dragon Ball y el realismo mágico. Sé jugar al béisbol y siempre bailo al ritmo de la música local cuando viajo.  

Ahora estoy haciendo marketing en La Mancha y aprendiendo español aquí – siento que he encontrado un lugar para mí y que el español me abrirá la parte hispanohablante del mundo.

Justyna

Jefa de oficina. Gdynia, MAESTRA DE ESPAÑOL

Jestem absolwentką pedagogiki i filologii hiszpańskiej. Moją największą pasją jest jednak taniec. I to właśnie chęć zgłębiania tajników flamenco, sprowokowała mnie do nauki języka hiszpańskiego. Uwielbiam melodię tego języka oraz kulturę krajów, w których można się nim posługiwać.

Hiszpania skradła moje serce, ale marzę też o zwiedzeniu Ameryki Łacińskiej, bo to kolebka rytmów, które grają w mojej duszy – tanga, salsy, bachaty… La Mancha to idealne miejsce, żeby się przygotować do niejednej wyprawy.

Soy licenciada en pedagogía y filología española. Sin embargo, mi mayor pasión es el baile. Y fue el deseo de explorar los secretos del flamenco lo que me llevó a aprender español. Me encanta la melodía de esta lengua y la cultura de los países donde se habla. 

España me ha robado el corazón, pero también sueño con visitar América Latina, porque es la cuna de los ritmos que suenan en mi alma: tango, salsa, bachata… La Mancha es un lugar perfecto para preparar muchos viajes.

Javier

Jefe de Equipo, Egzaminator DELE

Jestem Javier, pochodzę z Gwatemali i jestem nauczycielem. Uwielbiam swój zawód i jest to coś, co mnie pochłania. Lubię dzielić się z innymi tym co umiem, ale tak samo lubię uczyć się od moich uczniów, a także to, że zajęcia są aktywne i bardzo zabawne.

Uwielbiam poznawać ludzi z innych kultur, komunikować się i dzielić naszymi zainteresowaniami, w tej chwili mogę powiedzieć, że mam przyjaciół na czterech kontynentach i uważam, że to niesamowite.
Kiedy skończyłem studia, chciałem przez jakiś czas pracować poza granicami kraju, podjąłem się tej przygody i oto jestem teraz w Polsce, a co może być lepszego niż łączenie tej przygody z nauczaniem mojego ojczystego języka?

Nauka to kolejna rzecz, którą uwielbiam robić, więc podczas mojego pobytu tutaj będę uczyć się polskiego. Chcę dzielić się moją kulturą, moim entuzjazmem, zarażać moim pozytywnym podejściem i oczywiście moim językiem, czekam na Ciebie w La Manchy!

Soy Javier, soy de Guatemala y soy pedagogo. Me encanta mi profesión y es algo que disfruto totalmente; me gusta compartir, aprender de mis estudiantes por igual y que las clases sean activas y muy divertidas.

He estado en otros países por cursos cortos; me encanta conocer gente de otras culturas, comunicarnos y compartir nuestros intereses, de momento puedo decir que tengo amigos en cuatro continentes y considero que es asombroso.

Cuando terminé la carrera quise trabajar fuera de mi país por un tiempo, emprendí la aventura y aquí estoy ahora en Polonia y que mejor que enseñando mi lengua materna.

Aprender es otra cosa que me fascina hacer, así que durante mi estadía por acá he de aprender polaco. Quiero compartir mi cultura, mi entusiasmo, mi positivismo y por supuesto mi idioma, ¡Te espero en La Mancha!

Ana

RRHH, EGZAMINATOR DELE, REDAKTOR NACZELNA EL MUNDO HISPANO

Mam na imię Ana, pochodzę z miasta położonego na północy Hiszpanii: Santander. Nigdy nie przypuszczałam, że będę mieszkać w Polsce, a tym bardziej, że będę uczyć hiszpańskiego. Uwielbiam uczyć i uczyć się z razem z moimi uczniami. Lubię spotkania z ludźmi, gry planszowe i seriale.

PS Od ekipy i studentów Any dodamy, że Ana jest prawdziwym wulkanem pozytywnej energii i miłością do hiszpańskiego zarazi każdego!

Me llamo Ana, vengo de una ciudad del norte de España: Santander. Nunca imaginé que acabaría viviendo en Polonia, y menos que acabaría enseñando español. Me gusta enseñar y aprender con mis alumnos. Me gusta conocer gente, los juegos de mesa y las series.

Sonia (Lizbona)

Professora de português

Odkąd pamiętam zawsze fascynował mnie ten niewielki kraj położony na skraju Europy, dlatego też postanowiłam pojechać na roczne stypendium do Portugalii, oczywiście do Lizbony. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda z językiem portugalskim oraz miłość do Lizbony, która trwa do dziś. Podczas studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lizbońskiego (Universidade de Lisboa), zgłębiałam znajomość tego przepięknego języka a w czasie wolnym poznawałam miasto wraz z jego zabytkami i mieszkańcami. Zwiedzałam również kraj i poznawałam kulturę luzofońską. Obecnie mieszkam w Lizbonie i z tego miejsca staram się zarazić pasją moich uczniów do tego kraju jak i kultury.

Desde que me lembro sempre fui fascinada por este pequeno país situado no fim da Europa. Foi uma razão pela qual decidi fazer uma bolsa anual em Portugal, claro que em Lisboa. Assim começou a minha aventura com a língua portuguesa e o meu amor por Lisboa, que continua até hoje. Durante os meus estudos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, aprendia esta bela língua e nos meus tempos livres conhecia a cidade com os seus monumentos e habitantes. Também viajei pelo país e conheci a cultura lusófona. Actualmente vivo em Lisboa e a partir daqui tento contagiar os meus alunos com a paixão por este país, língua e cultura.

Malvina

Insegnante di Italiano

Mam na imię Malvina, pochodzę z okolic Rzymu. Kocham uczyć innych włoskiego po to by móc z nimi swobodnie porozmawiać i poznać się. W Polsce mieszkam już dość długo, jednak wyraźna różnica mentalności sprawia, że nigdy się tu nie nudzę 😉 Moi uczniowie zawsze uczą mnie czegoś nowego i dowiaduję się masę ciekawych rzeczy! Między innymi dlatego na zajęciach ze mną głównie skupimy się na mówieniu i komunikacji z życia codziennego o życiu lub przydatnej na co dzień 🙂

Jeżeli chcesz móc swobodnie i bez przeszkód poruszać się w języku włoskim, poprawnie wymawiać: GNOCCHI, MACCHIATO, BRUSCHETTA, LAMBORGHINI, BOLOGNESE, dowiedzieć się jakie stereotypy o włochach są prawdziwe, poznać, zrozumieć ich mentalność oraz kulturę i jak to z nimi tak naprawdę jest 🙂 – zapraszam na moje zajęcia, chętnie podzielę się swoją kultura, zarażę mentalnością i może zdradzę jakiś przepis na prawdziwe włoskie danie 😉

Mi chiamo Malvina, vengo dalle zone di Roma. Adoro insegnare italiano agli altri per poter comunicare con loro senza problemi e conoscerli meglio. In Polonia vivo abbastanza a lungo, ma la evidente differenza di mentalità non mi fa annoiare mai in questo paese 😉 I miei alunni mi insegnano sempre qualcosa di nuovo e mi fanno scoprire delle cose interessanti ! Proprio per questo durante le mie lezioni principalmente ci concentreremo sulla comunicazione orale della vita quotidiana, come parlare della vita e conosceremo l’espressioni utili ogni giorno 🙂

Se vuoi parlare liberamente, senza ostacoli in italiano, pronunciare correttamente parole come: GNOCCHI, MACCHIATO, BRUSCHETTA, LAMBORGHINI, BOLOGNESE, scoprire quali stereotipi sugli italiani sono veri, conoscere, capire la loro mentalità e la loro cultura oppure come sono fatti veramente 🙂 –  siete benvenuti nella mia classe, condividerò volentieri la mia cultura, mentalità e può darsi rivelerò qualche ricetta per preparare un vero piatto italiano 😉

Pilar

MAESTRA DE ESPAÑOL

Jestem Pilar, ale nazywają mnie Pili. Pochodzę ze stolicy Hiszpanii: Madrytu. Zawsze wiedziałam, że przygoda jest moją najmocniejszą stroną, dopóki nie odkryłam nauczania. Moi uczniowie dają mi energię i szczęście, którego potrzebuję: ja ich uczę, a oni zawsze uczą mnie czegoś nowego… Nie ma nic piękniejszego niż dzielenie się wiedzą!
Udało mi się połączyć moje dwie pasje, nauczanie i przygodę, a Polska była pierwszym krajem, w którym poczułam się wspierana, aby rozpocząć moją podróż z nauczaniem hiszpańskiego. Przychodzę z ogromną motywacją, aby dać z siebie wszystko i wydobyć wszystko z moich uczniów!

Soy Pilar, aunque me llaman Pili, y soy de la capital de España: Madrid. Siempre supe que lo mío era la aventura, hasta que descubrí la enseñanza. Mis alumnos me dan toda la energía y felicidad que necesito: yo les enseño a ellos, y ellos siempre me enseñan algo nuevo a mí… ¡No hay nada más bonito que compartir conocimiento!
He podido juntar mis dos pasiones, la enseñanza y la aventura, y Polonia fue el primer país donde me sentí arropada para comenzar mi viaje enseñando español. Vengo con una motivación enorme para darlo todo de mí, y sacarlo todo de mis alumnos.

Claudia

MAESTRA DE ESPAÑOL

Mam na imię Claudia i pochodzę z pięknego zakątka północnej Hiszpanii, otoczonego górami i z widokiem na morze: Asturii. Tam studiowałam na kierunku Języki Nowożytne i Literatury (włoski, portugalski i angielski) uzyskałam tytuł magistra w Nauczaniu Hiszpańskiego jako Języka Obcego (ELE) na Uniwersytecie w Oviedo.
Podczas programu Erasmus w Bukareszcie, w Rumunii, miałam pierwszy kontakt z nauczaniem języka hiszpańskiego i od tego momentu wiedziałam, że ten zawód jest dla mnie stworzony.
Uwielbiam podróże, spotkania towarzyskie, poznawanie nowych kultur i uczenie się nowych języków, ale przede wszystkim uwielbiam uczyć mojego ojczystego języka. Ponadto, lubię włączać do procesu nauczania inne gałęzie świata hispanoamerykańskiego, takie jak kino, literatura, historia, społeczeństwo i kultura, muzyka… lub ciekawostki na temat języka hiszpańskiego.
Staram się, aby moje zajęcia były dynamiczne, kreatywne i bardzo komunikatywne.
Moim następnym celem jest przygotowanie się do bycia egzaminatorem DELE i nauczenie się dużo o Polsce… i o języku polskim!

¡Hola! Me llamo Claudia y vengo de un hermoso rincón del norte de España, rodeado de montañas y con vistas al mar: Asturias. Allí estudié el Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas (italiano, portugués e inglés) junto con el Máster Oficial de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE), en la Universidad de Oviedo.
Durante mi experiencia Erasmus en Bucarest, Rumanía, tuve mi primer contacto con la enseñanza de español y desde ese momento supe que esta profesión sería totalmente vocacional para mí.
Me encanta viajar, socializar, conocer nuevas culturas y aprender nuevos idiomas, pero sobre todo me encanta enseñar mi lengua materna. Además, me gusta integrar en el proceso de enseñanza otras ramas del mundo hispano como el cine, la literatura, la historia, sociedad y cultura, música… o datos curiosos del español.
Intento que mis clases sean dinámicas, creativas y muy comunicativas.
Mi próximo objetivo es prepararme para ser examinador a DELE y aprender mucho sobre Polonia… ¡Y polaco!

Ula

Professora de português

Jestem lektorką języka portugalskiego, w którym zakochałam się kilkanaście lat temu podczas pierwszej wizyty w Lizbonie, gdy przysłuchiwałam się jak pięknie i egzotycznie brzmią nazwy przystanków w metrze. Portugalski nie jest tak popularny jak hiszpański, a szkoda, bo to wspaniały i intrygujący język, którym posługują się nie tylko Portugalczycy, ale też Brazylijczycy czy Angolczycy. Moje ulubione słowo w portugalskim to espelho (czyt. 'szpelju’) – lustro.

Prywatnie jestem kociarą, fanką rocka i książek z gatunku fantasy oraz polskiej szkoły reportażu. Ponadto jestem copywriterką i dziennikarką: piszę teksty na strony www, na blogi, na portale w języku polskim oraz angielskim. Zajmuję się też tłumaczeniami z i na angielski oraz portugalski. Mam swoją firmę Słówskładanie.

Sou professora de português,tendo-me apaixonado pela língua há mais de uma dezena de anos atras, durante a minha primeira visita a Lisboa, quando ouvi os nomes giros e exóticos das paragens de metro. Português não é tão popular como espanhol. È uma pena pois é uma língua maravilhosa e intrigante, falada não só por portugueses, mas também por brasileiros e angolanos. A minha palavra favorita em português é espelho.
Particularmente, sou fã de música rock e de livros de ficção e também da escola polaca de reportagem. Além disso, sou redatora e jornalista: escrevo textos para sites, bloges, portais em polaco e inglês. Também faço traduções de e para inglês e português. Tenho a minha própria empresa Słówskładanie.

Ada

Jefa de equipo, Maestra de español

Hola! Mam na imię Ada. Uczę w La Manchy hiszpańskiego, z którym rozpoczęłam swoją przygodę w czasach liceum. Po ukończeniu szkoły postanowiłam zanurzyć się w języku jeszcze bardziej studiując filologię hiszpańską. Fascynuje mnie Ameryka Łacińska, a szczególnie Meksyk i jego historia. Jestem fanką Salvadora Dalí i muzyki latino, a w wolnej chwili czytam książki i przygotowuję się do Egzaminu DAPLE z portugalskiego. Prowadzę zajęcia z dziećmi oraz dorosłymi, gdzie naukę języka opieram przede wszystkim na swobodnej komunikacji, aby moi uczniowie z przyjemnością poznawali hiszpański świat i chętnie uczyli się ,,hablać’’ español 😊

¡Hola! Me llamo Ada y enseño español en La Mancha. Mi aventura con este idioma empezó en los tiempos de la escuela secundaria. Después quería conocerlo mejor y decidí ir a la universidad para estudiar Filología Hispánica. Me interesa mucho la cultura de los países de América Latina, especialmente de México. Me encanta el arte de Salvador Dalí. Cuando tengo tiempo libre escucho música latina, leo libros y me preparo para el examen de portugués (DAPLE). Durante las clases con mis alumnos, me concentro en la conversación para que los niños y los adultos disfruten de la comunicación en español sin reservas y quieran conocer mejor el mundo hispano 🙂

Anna Wiktoria

Maestra de español (online)

Filolog, wegetarianka, miłośniczka zwierząt. Uczy hiszpańskiego z powołania. Dla każdego ucznia odnajduje inną technikę, żeby wspomóc jego naukę. Osiedliła się w Kraju Basków gdzie odnalazła to czego zawsze szukała: swoje miejsce na ziemi i miłość życia. Uważa, że koty to najpiękniejsze istoty na ziemi. Interesują ją owady i przyroda. Uwielbia wychodzić na pintos, gotować coś smacznego i odwiedzać małe miasteczka w Kraju Basków.

Filóloga, vegetariana, animalista. Enseñar español es su verdadera vocación. Para cada alumno encuentra otra metodología para fomentar su aprendizaje. Se instaló en Euskadi donde encontró todo lo que siempre buscaba su lugar en el mundo y el amor de su vida. Opina que los gatos son  las criaturas más bonitas en el mundo. Le interesan los insectos y la naturaleza. Le encanta salir de pintxos, cocinar algo rico y visitar pueblos pequeñitos en Euskadi.

Maciej

Egzaminator DELE

Hola! Jestem Maciek. Hiszpania to mój drugi dom. W Asturii spędziłem 11 lat, ucząc się życia, ludzi, języka i tamtejszej kultury. Ukończyłem filologię angielską ze specjalizacją tłumaczenia na hiszpański na Uniwersytecie w Oviedo. Jednakże, jak widać, życie jest przewrotne. Miłość do Polski oraz pięknych Polek ściągnęła mnie tu z powrotem. Dzięki temu mam przyjemność rozbudzać w swoich uczniach ciekawość i chęć do nauki języka hiszpańskiego. Szczególny nacisk kładę na konwersacje oraz praktyczne zastosowanie języka, oparte na przykładach z życia codziennego. Zapraszam także na zajęcia języka włoskiego, w którym mówię biegle!

Hola, soy Maciek. España es mi segundo hogar. Pasé 11 años en Asturias, aprendiendo la vida, la gente, el idioma y la cultura de allí. Soy licenciada en filología inglesa con especialización en traducción al español en la Universidad de Oviedo. Sin embargo, como puedes ver, la vida es perversa. Mi amor por Polonia y por las bellas mujeres polacas me trajo de vuelta aquí. Gracias a ello, tengo el placer de despertar en mis alumnos la curiosidad y las ganas de aprender español. Hago especial hincapié en las conversaciones y en las aplicaciones prácticas del idioma, basadas en ejemplos de la vida cotidiana. También te invito a clases de italiano que domino!

Justyna

Maestra de español y portugués

Już od lat język hiszpański wiernie towarzyszy mi w życiu – na początku docierał do mnie przez muzykę (moją drugą wielką pasję ;-), wraz ze śpiewanymi i granymi na gitarze piosenkami, później poprzez podróże do Hiszpanii, poznawane miejsca i ludzi, i wreszcie przez studia iberystyczne, podczas których przemówił do mnie w całej swojej okazałości, wraz z niezwykle różnorodną kulturą i literaturą krajów hiszpańskojęzycznych. Moja pasja do hiszpańskiego powiększa się zawsze, gdy mogę przekazywać ją uczniom chętnym poznać ten piękny język. 🙂 Od dłuższego czasu zgłębiam także język portugalski, a znajomość obu moich ukochanych języków będę rozwijać w czasie stypendium w Portugalii.

Zapraszam na zajęcia z hiszpańskiego i portugalskiego przez Skype.

El español ha sido un fiel compañero en mi vida durante años: al principio me llegaba a través de la música (mi otra gran pasión ;-), con las canciones que cantaba y tocaba con la guitarra, luego a través de los viajes a España, los lugares y las personas que conocí, y finalmente a través de mis estudios ibéricos durante los cuales me habló en todo su esplendor, junto con la cultura y la literatura tan diversa de los países hispanohablantes. Mi pasión por el español siempre crece cuando puedo transmitirla a los estudiantes deseosos de aprender esta lengua hermosa. 🙂 Llevo mucho tiempo estudiando portugués y voy a desarrollar mis conocimientos de mis dos queridos idiomas durante mi beca en Portugal. 

Te invito a clases de español y portugués por Skype.  

Aneta

Maestra de español

Hola, jestem Aneta. Moja fascynacja językiem hiszpańskim zaczęła się od telenowel i muzyki. Dzięki samozaparciu, organizacji i uporowi dziś jestem magistrem filologii hiszpańskiej. Najbardziej interesuje mnie kultura Ameryki Łacińskiej. Poprzez język poznaję nowe spojrzenie na świat, nowe idee i pasje.

Uwielbiam jeździć na rowerze i poznawać bliskie i dalekie zakątki. Lubię czytać, moimi ulubionymi autorami są Carlos Ruiz Zafón, Carla Montero i Gabriel Garcia Marquez. Niedawno zaczęłam malować techniką „fileteado” z Argentyny. W hiszpańskim uwielbiam odnajdywać ukryty sens słownictwa, jego pochodzenie, nowe zwroty potoczne. Moim marzeniem jest długa podróż po Meksyku.

Hola, soy Aneta. Mi fascinación por el idioma español comenzó con las telenovelas y la música. Gracias a mi abnegación, organización y persistencia, hoy tengo un máster en filología española. Lo que más me interesa es la cultura de América Latina. A través de los idiomas, conozco una nueva visión del mundo, nuevas ideas y pasiones. 

Me encanta ir en bicicleta y explorar lugares cercanos y lejanos. Me gusta leer, mis autores favoritos son Carlos Ruiz Zafón, Carla Montero y Gabriel García Márquez. Recientemente, empecé a pintar con la técnica del „fileteado” de Argentina. En español me encanta encontrar el significado oculto del vocabulario, sus orígenes, nuevas frases coloquiales. Mi sueño es un largo viaje por México.

Aleksandra

Maestra de español, Egzaminator DELE

Moje życie wywróciło się do góry nogami od kiedy wkroczył w nie język hiszpański. Ukończyłam klasę dwujęzyczną i kupiłam bilet w jedną stronę do Madrytu, mojego ukochanego miasta. Tam spędziłam ostatnie pięć lat studiując historię sztuki, poznając fascynującą hiszpańską kulturę i grzejąc się w słońcu. Uwielbiam długie spacery, kawę i słodycze. Czas wolny spędzam przede wszystkim z córeczką Ulą, która jest moim oczkiem w głowie.

Mi vida ha dado un vuelco desde que la lengua española entró en ella. Me gradué en una clase bilingüe y compré un billete de ida a Madrid, mi ciudad amada. Allí he pasado los últimos cinco años estudiando historia del arte, conociendo la fascinante cultura española y tomando el sol. Me encantan los largos paseos, el café y los dulces. Paso mi tiempo libre principalmente con mi hija Ula, que es mi ojo derecho.  

Justyna „Juszka”

Maestra de español

“Dzięki językom poznamy nie tylko nowych ludzi, ale także nowe miejsca. Wyjdziemy poza utarte turystyczne szlaki i dotrzemy tam, gdzie nikomu wcześniej nie udało się dojść.” to zdanie zawsze mnie motywowało, kiedy miewałam momenty zwątpienia podczas nauki.

Jestem absolwentką filologii angielskiej, jednak życie jest pełne niespodzianek i los rzucił mnie na parę lat do Ameryki Południowej.  Tam jednak język angielski na niewiele się przydał, trzeba było zacząć hiszpański, żeby przeżyć.  Czasem jest tak, że jakiś język po prostu do nas „przemawia” i w moim przypadku tak właśnie było z hiszpańskim. Pochłonął mnie zupełnie, to uczucie, kiedy jesteś w obcym kraju, ale język nie jest ci już obcy – bezcenne 🙂.  Teraz kiedy mieszkam już w Polsce chętnie dzielę się moimi doświadczeniami oraz staram się zarazić innych moim entuzjazmem do hiszpańskiego.

„Gracias a los idiomas no sólo conoceremos nuevas personas, sino también nuevos lugares. Saldremos de las rutas turísticas y llegaremos a donde nadie ha llegado antes”. Esta frase siempre me ha motivado cuando he tenido momentos de duda durante mis estudios. 

Soy graduada en filología inglesa, pero la vida es llena de sorpresas y el destino me lanzó a Sudamérica para unos años. Allí, sin embargo, el inglés era poco útil y tuve que empezar a aprender español para sobrevivir. A veces un idioma simplemente nos „habla” y en mi caso, así fue con el español. Me absorbió por completo, la sensación de estar en un país extranjero pero el idioma ya no es extranjero – invaluable 🙂.  Ahora, cuando vivo en Polonia, me gusta compartir mis experiencias e intentar contagiar a los demás de mi entusiasmo al español.

Luis Miguel

Maestro de español

Witam, mam na imię Luis Miguel, pochodzę z Andaluzji, a konkretnie z miasta Huelva. Pomimo tego, że jest to małe nadmorskie miasto, zawsze było bardzo atrakcyjną destynacją turystyczną. Dzięki temu od dziecka miałam kontakt z obcokrajowcami, a co za tym idzie, stopniowo rosła we mnie pasja do innych języków i do nauczania własnego języka obcokrajowców. Moje hobby to elektronika i komputery, podnoszenie ciężarów, filozofia i nurkowanie. Cieszę się, że mogę pomóc każdemu, kto chce nauczyć się hiszpańskiego w dynamiczny i zabawny sposób.

Hola, me llamo Luis Miguel, vengo de Andalucía, concretamente la ciudad de Huelva. A pesar de ser una ciudad costera pequeña, siempre ha sido un destino turístico bastante atractivo. Esto me permitió estar en contacto con extranjeros desde que era pequeño y por ello mi pasión por otros idiomas y por enseñar el mio propio a extranjeros creció poco a poco en mi. Entre mis aficiones se encuentran la electrónica e informática, Powerlifting, filosofía y el buceo. Estoy encantado por poder ayudar a cualquiera que desee aprender la variedad castellana del español de una forma dinámica y con un toque divertido.

Patricia

Maestra de español

Cześć, mam na imię Patricia, pochodzę z Hondurasu, pięknego kraju z bardzo optymistycznymi mieszkańcami.

Pracowałam jako psycholog w jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm w produkcji cygar, gdzie moim zadaniem było w dużej mierze prowadzenie szkoleń. Jestem nauczycielką w szkole podstawowej i lubię uczyć, poznawać ludzi z różnych kultur. Uważam, że Polska jest pięknym krajem. Kocham moją rodzinę i jestem bardzo szczęśliwa!

Hola, mi nombre es Patricia, soy de Honduras, un país hermoso con personas muy optimistas.

Trabajé como Psicóloga de Planta en una de las empresas más representativas en la producción de habanos, en la cual mi trabajo fue en gran medida impartir capacitaciones. Soy Maestra de Educación Primaria y me gusta enseñar y conocer personas de diferentes culturas, pienso que Polonia es un país hermoso. Amo a mi familia y soy muy felíz.

Pedro

PROFESSOR DE PORTUGUÊS

Nazywam się Pedro Flores i pochodzę z Porto!
Mam dyplom z marketingu i obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą jako niezależny konsultant ds. podróży.
Mieszkałem w kilku krajach (też w Polsce, którą uważam za mój drugi dom!), ale obecnie mieszkam w Portugalii w moim mieście.
Zawsze uwielbiałem podróżować i dzielić się doświadczeniami z ludźmi i różnymi kulturami, dlatego dzielę się moimi przygodami na moim blogu podróżniczym www.floresaroundtheworld.com.
Poza tym piszę książkę i realizuję kilka projektów związanych z turystyką, mianowicie tworzę przestrzeń dla turystyki wiejskiej w Portugalii, a także organizuję wycieczki w małych grupach do mniej komercyjnych miejsc.
Zetknąłem się z La Manchą w zeszłym roku podczas podróży po Europie z moją przyczepą kempingową i od razu zakochałem się w tym projekcie.
Moim celem jest pomóc większej liczbie osób w mówieniu w tym wspaniałym języku, który jest 5. najczęściej używanym językiem na świecie – portugalskim!

O meu nome é Pedro Flores e sou do Porto!
Sou licenciado em Marketing e actualmente tenho o meu negócio próprio como Consultor Independente de Viagens.
Já vivi em vários países (nomeadamente a Polónia que considero como a minha segunda pátria!), mas actualmente vivo em Portugal na minha cidade.
Sempre adorei viajar e partilhar experiências com pessoas novas e diferentes culturas, por isso partilho algumas das minhas aventuras de viagem no meu blog de viagens www.floresaroundtheworld.com.
Além disso estou a escrever um livro e a fazer vários projectos relacionados com o turismo, nomeadamente a criação de um espaço de Turismo Rural em Portugal e também estou a organizar viagens em pequenos grupos para destinos menos comerciais.
Entrei em contacto com La Mancha ano passado enquanto fazia uma roadtrip na Europa com a minha caravana e logo me apaixonei pelo projeto.
O meu objectivo é ajudar mais pessoas a falarem esta maravilhosa língua que é a 5ª mais falada no mundo, o Português!

Patricia

Maestra de español, Redakcja El Mundo Hispano

Witam! Mam na imię Patricia, pochodzę z Wenezueli, choć mieszkałam również w Kolumbii i Argentynie. Niedawno przeprowadziłam się do Polski i uwielbiam ten kraj.

Bardzo lubię uczyć, uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest umiejętność porozumiewania się w kilku językach, szczególnie w języku hiszpańskim.

Uwielbiam gotować, poznawać nowych ludzi, różne kultury i uczyć się nowych języków.

PS Ekipa czuje się w obowiązku dodać, że Patricia jest naszą kreatywną duszą I utalentowaną graficzką.

¡Hola! Mi nombre es Patricia, soy de Venezuela aunque también he vivido en Colombia y Argentina. Me mudé recientemente a Polonia y me encanta el país.

Disfruto muchísimo enseñar, me parece que en la actualidad es fundamental poder comunicarse en varios idiomas, especialmente en español.

Me encanta cocinar, conocer nuevas personas, diferentes culturas y aprender nuevos idiomas.

Luis

Maestro de español

Cześć, mam na imię Luis i pochodzę z Ekwadoru. Moja hispanoamerykańska odyseja zaczyna się od narodzin w Guayaquil i przybiera nieoczekiwany obrót w wieku 5 lat, kiedy moi rodzice decydują się na przeprowadzkę do… Barcelony.

Ta zmiana pozwoliła mi poznać z bliska kulturę hiszpańską i katalońską. To właśnie w tym międzykulturowym środowisku rozwinąłem jedną z moich wielkich pasji, jaką jest dzielenie się wiedzą. Uwielbiam uczyć i wszystko, co się z tym wiąże. Patrzenie na postępy i doskonalenie się uczniów każdego dnia jest moją siłą napędową i wiem, że w La Mancha wszyscy dzielimy to uczucie.

Zdradzę, że prywatnie jestem bardzo uważną, lojalną i ciekawską osobą. Uwielbiam tańce latynoskie, programowanie, a nawet szachy.

Hola, me llamo Luis y soy natural de Ecuador. Mi odisea hispánica empieza desde mi nacimiento en Guayaquil y da un giro inesperado a la temprana edad de 5 años que es justo cuando mis padres deciden mudarse a Barcelona.

Este cambio de acontecimientos me permitió conocer de cerca las culturas española y catalana. Es precisamente en este entorno intercultural donde desarrollé una de mis grandes pasiones y es la de compartir conocimientos. Amo la enseñanza y todo lo que esta implica. Ver a los alumnos progresar y mejorar cada día es el motor que me impulsa todos los días y sé que en La Mancha todos compartimos este sentimiento.

En el ámbito privado soy una persona muy atenta, leal y curiosa. Me encantan los bailes latinos, la programación e incluso el ajedrez.

Alberto

Maestro de español

Cześć, mam na imię Alberto, jestem Kubańczykiem z Santiago de Cuba, miasta znanego jako Druga Stolica Karaibów, a także jako Gorąca Ziemia ze względu na swoją historię, kulturę i religie.

Na Kubie kształciłam się jako psycholog, pracując przez wiele lat w klinice. Miłość przywiodła mnie do Polski, kraju, którego historia nigdy nie przestaje mnie urzekać.

Kocham muzykę, kocham salsę, taniec rueda de casino. Uwielbiam gotować. Bardzo tęsknię za ciepłymi wodami plaż w moim rodzinnym mieście.

Hola, me llamo Alberto, soy cubano de Santiago de Cuba,  ciudad conocida como la Segunda Capital del Caribe y también como la Tierra Caliente por su historia, cultura y religiones.

En Cuba me formé como psicólogo trabajando por muchos años en una clínica. El amor me trajo a Polonia, el país cuya historia no deja de cautivarme.

Me gusta la música, me encanta la salsa, el baile rueda de casino. Me fascina cocinar. Extraño mucho las aguas tibias de las playas de mi ciudad.

Andrea

Maestra de español

Cześć, mam na imię Andrea i pochodzę z Kolumbii, kraju pięknych, różnorodnych krajobrazów, smaków i kolorów. Moja pasja do języków zaczęła się bardzo wcześnie, dzięki miłości do książek i opowieści. Z wykształcenia jestem lingwistą, a z powołania nauczycielką. Lubię doświadczać nowych rzeczy, gotować, tańczyć i dużo rozmawiać. Jestem tutaj w Polsce, aby dzielić się moją kulturą, wiele się od Was nauczyć i szerzyć świadomość o moim kraju.

Hola, me llamo Andrea y soy de Colombia, una tierra llena de biodiversidad, sabores y colores. Mi pasión por las lenguas empezó desde muy temprano,gracias a mi amor por los libros y las historias. Soy Lingüista de profesión, y profesora por vocación. Me gusta vivir cosas nuevas, cocinar, bailar y hablar un montón. Estoy aquí en Polonia para compartir mi cultura, aprender mucho y contagiar la alegría de mi país.

Asia

Maestra de español

Cześć, jestem Asia. Moja przygoda z językiem hiszpańskim rozpoczęła się dzięki podróżom. Lubię uczyć, ponieważ lubię ludzi. Moja najmłodsza uczennica ma 4 lata, a najstarsza – 83 🙂 Kocham muzykę, dlatego staram się wykorzystywać ją na swoich zajęciach. Prywatnie interesuję się literaturą oraz nie wyobrażam sobie życia bez koncertów. Uwielbiam również podróżować – w każdym miejscu próbuję odkrywać nowe smaki.

Hola, soy Asia. Mi aventura con el idioma español comenzó gracias a los viajes. Me gusta enseñar porque me gusta la gente. Mi alumna más joven tiene 4 años y la mayor: 83:) Adoro la música, por eso trato de usarla en mis clases. En privado me interesa la literatura y no puedo imaginar mi vida sin conciertos. También me encanta viajar: en cada lugar nuevo intento descubrir nuevos sabores.

Marta

Asistente de marketing y organización escolar

Hola! Jestem Marta. Moja fascynacja językiem hiszpańskim pojawiła się już w gimnazjum i doprowadziła mnie na studia iberystyczne. To tam jeszcze lepiej poznałam język oraz kulturę Hiszpanii, a przede wszystkim – zakochałam się w literaturze tego kraju. Uwielbiam odkrywać nowych autorów, dzięki którym mogę zagłębić się w hiszpański świat.

Kiedy nie zgłębiam tajników marketingu, można mnie spotkać w teatrze, na koncertach lub na zajęciach Zumby. Kocham też podróżować, chciałabym postawić stopę w każdym kraju na świecie…a przynajmniej w każdym kraju hiszpańskojęzycznym 🙂

¡Hola! Soy Marta. Mi fascinación por el idioma español apareció ya en la escuela secundaria y me llevó a los estudios ibéricos. Fue allí donde conocí aún mejor la lengua y la cultura de España y, sobre todo, me enamoré de la literatura de este país. Me encanta descubrir nuevos autores que me permitan sumergirme en el mundo español.

Cuando no estoy aprendiendo los entresijos del marketing, se me puede encontrar en el teatro, en conciertos o en clases de Zumba. También me encanta viajar, me gustaría poner un pie en todos los países del mundo… o al menos en todos los países hispanohablantes 🙂

Juan Carlos

MAESTRO DE ESPAÑOL

Cześć, nazywam się Juan Carlos. W Polsce mówią na mnie po prostu Juan, pochodzę z serca Ameryki Południowej, Boliwii. Wcześniej nie wyobrażałem sobie, ani nawet nie przeszło mi przez myśl, aby zamieszkać w Polsce, ale takie jest życie: to wielka przygoda, którą trudno sobie wyobrazić. Tak zaczęła się moja przygoda w Polsce – poprzez uczenie języka hiszpańskiego, co doprowadziło mnie do poznania ludzi mówiących w różnych językach, o różnych zwyczajach, kulturze i wielu innych rzeczach. Tak zacząłem uczyć i uczyć się z uczniami, którzy dają mi radość, energię, chęć  do dzielenia się wiedzą na temat języka hiszpańskiego. Mam wielką motywację do nauczania, obecnie w szkole języka hiszpańskiego La Mancha.

Język hiszpański i kultura Ameryki Łacińskiej jest różnorodna i interesująca. Kultura latynoska jest pełna ciekawostek, zwyczajów, obrzędów i mitów. Nauka języka hiszpańskiego musi opierać się zasadniczo na prostej rozmowie na codzienne tematy, bez presji, w której uczeń będzie czerpał przyjemność z języka. W ten sposób będzie miał motywację i chęć do nauki hiszpańskiego oraz odkrywania nowych przygód i kultur poprzez język hiszpański. Moje hobby to: czytanie, sporty ekstremalne, kultura, praca, kino, teatr, muzyka.

Hola, Mi nombre es Juan Carlos. En Polonia me conocen, solo como Juan, soy del corazón de Sud América, Bolivia. No, me imaginaba, o pasaba por mi mente, venir a vivir y hacer mi vida, en Polonia, pero la vida es eso, una gran aventura, que no imaginamos. Así empezó mi aventura en Polonia, enseñando español, que me llevó a conocer, a personas de diferente idioma, costumbres, hábitos, cultura y muchas otras cosas más. Así empecé a enseñar y aprender, con los alumnos, los que me dan la alegría, energía, ganas, para compartir los conocimientos del idioma español. Tengo mucha motivación, para poder enseñar, ahora en la escuela de español, La Mancha.

El idioma español y la cultural de América Latina, es diversa e interesante. La cultura latina, está llena de curiosidades, costumbres, ritos y mitos. El aprendizaje de la lengua española, debe estar basada, fundamentalmente, mediante la conversación simple, de temas de uso, cotidiano, sin presiones, en que el alumno, disfrute y le guste el idioma. De esta manera, tener la motivación y ganas de aprender español y  descubrir nuevas aventuras y culturas, mediante el idioma español. Mis aficiones son: la lectura, los deportes extremos, la cultura, el trabajo, el cine, el teatro, la música.

WYBRAŁEŚ SWOJEGO LEKTORA?

Chcesz umówić się na zajęcia? Zapytać o szczegóły? Zastanawiasz się nad zajęciami z native speakerem, ale nie wiesz, czy to dla Ciebie?